Family365

Family365

Family365  הרבה יותר מכרטיס מועדון

כרטיס האשראי שמעניק לך את כל ההטבות של חברי Club365 ועוד הרבה יותר..

נהנים מהנחות ומבצעים בלעדיים 365 ימים בשנה בכל רשתות המועדון ובנוסף צוברים 3%  Cashback בכל רכישה ברשתות: המשביר לצרכן, יינות ביתן, קשרי תעופה, צומת ספרים.

הצטרפות למועדון Club365 כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב.

הנפקת כרטיס Family365 תתאפשר רק לאחר הצטרפות ל Club365.

מצטרפים עוד היום לכרטיס האשראי Family365  ומתחילים ליהנות

מבצעים משתלמים במיוחד למחזיקי Family365

125 ₪ במתנה!

מתנת הצטרפות בסך 50 ₪ הנחה למימוש מידי בסניפי המשביר לצרכן בלבד ו-75 ₪ נוספים במתנה באתחול הכרטיס בסניפי משביר לצרכן  בלבד.

*החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום חודשי, החל מהחודש ה-7 להנפקת הכרטיס (פטור מדמי כרטיס יינתן לששת החודשים הראשונים ממועד הנפקת הכרטיס בלבד בכפוף לביצוע עסקת חיוב חדשה בלפחות 1 ₪ בחודש, מדי חודש. באם לא תבוצע עסקה כאמור, תיגבה עמלת דמי כרטיס בהתאם לתעריף עמלה זו בתעריפון חברת Cal.

לקוחות חדשים המצטרפים מ 3.9.2018 עד 31.12.2018 יהיו זכאים לפטור מדמי כרטיס לשנה ממועד ההנפקה ללא   התניה בביצוע עסקות- בתנאי שללקוח לא היה כרטיס  Family  שנה אחורה.

ההצטרפות לכרטיס אשראי Cal365 ובכפוף לתקנון המועדון המפורסם באתר  Calובאתר המועדון.
התנאים המלאים והמחייבים במסמכי הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת  Cal.

(פטור מדמי כרטיס יינתן לששת החודשים הראשונים בלבד)

*הטבת הלוואה בתנאים מועדפים תינתן פעם אחת בלבד ללקוח.
בכפוף לתקנון ולמסגרת האשראי הפנויה בכרטיס.

התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס האשראי Cal365 ובכפוף לתקנון המועדון.
רשימת רשתות המועדון המלאה המעניקות צבירה מופיעה בתקנון המועדון.

ניתן לשייך את כרטיס Cal365 למועדון "הנוסע המתמיד" של אל על ולצבור נקודות טיסה.
חברת Cal ו- Club365  רשאים לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. ט.ל.ח

family365
Card365