כל המותגים בכרטים אחד

עכשיו יש לכם הזדמנות לתת יותר! כרטיס הגיפט כארד פלוס יאפשר למשתמש בו ליהנות מההנחות הקיימות ברשת גם בשימוש באמצעי תשלום זה*


לקניה מרוכזת של שוברים ניתן לפנות לצילה קלאתי:

ZILAK@M365mail.co.il / 054-4365362


*ההנחות הינן בהתאם לתנאי המבצעים המתפרסמים. חברי מועדון יוכלו ליהנות מהנחות מועדון בתשלום באמצעות הכרטיס בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף.

הבהרה: תוקפם של כרטיסי מתנה (אדומים) אשר נמכרו החל מיום 1.5.2012
הינו בתוקף לשנתיים מיום מסירתם, אף אם צוין אחרת בטעות.

PDF